Elektros varžos matavimo vienetų skaičiuoklė

Omas (Ω) yra apibrėžiamas kaip elektrinė varža tarp dviejų laidininko taškų, kai pastovus vieno volto (V) potencialų skirtumas, taikomas šiems taškams, sukuria vienos ampero (A) srovę.

Vienetų konvertavimo lenteles galima atsispausdinti ir įsiminti Excel formatu. Patogu naudoti tolimesniems skaičiavimams.

versti/konvertuoti į

Elektros varžos vienetai

1 omas (Ω) = 1 Ω = 0.001 kΩ
1 miliomas (mΩ) = 0.001 Ω = 0.0000010 kΩ
1 mikroomas (µΩ) = 0.0000010 Ω = 0.0000000010 kΩ
1 nanoomas (nΩ) = 0.0000000010 Ω = 0.0000000000010 kΩ
1 kiloomas (kΩ) = 1000 Ω = 1 kΩ
1 megaomas (MΩ) = 1000000 Ω = 1000 kΩ
1 gigaomas (GΩ) = 1000000000 Ω = 1000000 kΩ
1 voltamperas = 1 Ω = 0.001 kΩ