Laiko matavimo vienetų skaičiuoklė

2019 m. Apibrėžimas: sekundė (s) yra bazinis laiko matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje SI . Jis apibrėžiamas fiksuotu cezio-133 atomo skaičiumi ΔνCs reguliarios būsenos pereinamojo dažnio reikšme lygia 9192631770, išreikštas vienetais Hz, matuojamas s−1.

Vienetų konvertavimo lenteles galima atsispausdinti ir įsiminti Excel formatu. Patogu naudoti tolimesniems skaičiavimams.

versti/konvertuoti į

Laiko vienetai

1 sekundė (s) = 1 s = 0.00027777777777778 val
1 milisekundė (ms) = 0.001 s = 0.00000027777777777778 val
1 mikrosekundė (µs) = 0.0000010 s = 0.00000000027777777777778 val
1 nanosekundė (ns) = 0.0000000010 s = 0.00000000000027777777777778 val
1 minutė (min) = 60 s = 0.016666666666667 val
1 valanda (val) = 3600 s = 1 val
1 para = 86400 s = 24 val
1 savaitė = 604800 s = 168 val
1 metai (365 paros) = 31536000 s = 8760 val