Masės (svorio) matavimo vienetų skaičiuoklė

Kilogramas yra bazinis masės vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje SI. Kilogramas apibrėžiamas (2019 m.) naudojantis Planko konstantos h reikšme, lygia 6,62607015 × 10−34, išreikštą vienetu J·s, kuris yra lygus kg·m2·s− 1, kai metras ir sekundė yra apibrėžti pagal c ir ΔνCs. Šio pakeitimo pasekmė yra ta, kad naujasis 2019 metų kilogramo apibrėžimas priklauso nuo sekundės ir metro apibrėžimų.

SI sistemos svorio vienetas yra niutonas (N). Masę verčiant svoriu naudojamas antrasis Niutono dėsnis: F=ma, kur F yra kūną veikianti gravitacinė jėga, m – kūno masė, o a – laisvojo kritimo pagreitis, Žemėje apytiksliai lygus 9,8 m/s².

Vienetų konvertavimo lenteles galima atsispausdinti ir įsiminti Excel formatu. Patogu naudoti tolimesniems skaičiavimams.

versti/konvertuoti į

Masės (svorio) vienetai

1 gramas (g) = 0.001 kg
1 greinas (gr) = 0.0000648 kg
1 miligramas (mg) = 0.0000010 kg
1 kilogramas (kg) = 1 kg
1 centneris (cnt) = 100 kg
1 tona (t) = 1000 kg
1 didžioji tona UK(t) = 1016.047 kg
1 mažioji tona US(t) = 907.1847 kg
1 svaras (lb) = 0.45359 kg
1 uncija (oz) = 0.02835 kg
1 karatas = 0.0002 kg