Energijos (darbo) matavimo vienetų skaičiuoklė

Džaulis (J) yra išvestinis energijos matavimo vienetas Tarptautinėje vienetų sistemoje SI. 1J lygus energijai, perduotai objektui (arba darbui, atliktam su juo), kai vieno Niutono (N) jėga veikia tą objektą jo judėjimo kryptimi vieną metrą (1 niutonmetras arba N⋅m). 1J taip pat lygus energijai, kuri išsisklaido kaip šiluma, kai vieno ampero elektros srovė vieną sekundę teka vieno omo varža. Vienetas pavadintas anglų fiziko Džeimso Prescoto Džoulo (1818–1889) vardu.

Vienetų konvertavimo lenteles galima atsispausdinti ir įsiminti Excel formatu. Patogu naudoti tolimesniems skaičiavimams.

versti/konvertuoti į

Energijos (darbo) vienetai

1 džaulis (J) = 1 J = 4.187 cal
1 kilodžaulis (kJ) = 1000 J = 4187 cal
1 megadžaulis (MJ) = 1000000 J = 4187000 cal
1 kalorija (cal) = 4.187 J = 17.530969 cal
1 kilokalorija (kcal) = 41868 J = 175301.316 cal
1 megakalorija (Mcal) = 4187000 J = 17530969 cal
1 vatvalandė (Wh) = 3600 J = 15073.2 cal
1 kilovatvalandė (KWh) = 3600000 J = 15073200 cal
1 megavatvalandė (MWh) = 3600000000 J = 15073200000 cal
1 elektronvoltas (eV) = 0.0000000000000000001602 J = 0.0000000000000000006707574 cal